Pravno svetovanje

Kako vam lahko svetujemo?

Zagotovimo celovito pravno ureditev statusa vaših nepremičnin in nepremičninskih poslov z ustreznimi vpisi v zemljiško knjigo.

Prednost naše pisarne je v tem, da vam lahko ponudimo vse na enem mestu, vašo nepremičnino namreč ustrezno pravno uredimo z vpisom v zemljiški knjigi, zatem pa za vas opravimo še storitev nepremičninskega posredovanja.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja poiščemo najboljše poti za uspešno reševanje vseh pravnih problemov s področja nepremičnin. Pri tem nas vodijo visoka profesionalnost, zavzetost in usmerjenost v reševanje nepremičninskih pravnih vprašanj. Skrbimo za kakovostno svetovanje in storitve na področju nepremičninskega prava ter celovito servisiranje potreb naših strank.

Kaj za vas lahko uredimo?

  • vpis lastninske pravice posameznikov v zemljiško knjigo
  • etažna lastnina
  • določitev pripadajočega zemljišča k stavbam
  • sklepanje drugih nepremičninsko pravnih poslov (prodaja, darovanje in menjava nepremičnin, razdružitev solastnine na nepremičninah, oddajanje/najem nepremičnin, obremenitve napremičnin s služnostno pravico, stavbno pravico, hipoteko…)
  • geodetsko urejanje
  • inženiring in gradnja (postopek pridobivanja zemljišč, prodaja novogradenj, vpis novogradenj v geodetske evidence in v zemljiško knjigo…)
  • stečaj (prijava izločitvene pravice…)

 

Potrebujem pravno svetovanje

Pravno svetovanje