OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Zakaj je potrebna cenitev nepremičnine?

Za lastno informacijo, potrebe delitve premoženja, dokazovanje vrednosti nepremičnine v davčnem postopku, za določitev prodajne cene, za pridobitev hipotekarnega posojila in za številne druge namene so potrebne cenitve nepremičnin.

Na osnovi podanih podatkov o nepremičnini, podatkov o tržnih razmerah, od katerih je seveda odvisna vrednost vaše nepremičnine, ter strokovnega ogleda nepremičnine, vam bo strokovno usposobljeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin izdelal realno oceno vrednosti vaše nepremičnine. Cenitve izdelujemo za vse vrste nepremičnin (stanovanja, stanovanjske hiše, manjše in večje poslovne prostore, zemljišča, gozdove, kmetije itd.).

Del naših cenitvenih poročil so poleg obveznih vsebin tudi analize gospodarskega stanja in samega nepremičninskega trga, opis osnovnih in energijskih karakteristik stavb, opis geodetske urejenosti nepremičnin, urbanistična analiza ter pregled pridobljenih upravnih dovoljenj ocenjevanih objektov (gradbena in uporabna dovoljenja). Sploh zadnje je z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona (93. člen) precej aktualno, saj je pri transakcijah z nepremičninami večji poudarek namenjen preverjanju legalnosti zgrajenih objektov.

 

Želim poslati povpraševanje za cenitev nepremičnine

Cenitve nepremičnin